Stoppa spam

Detta kan vara en bra lista att gå igenom för att stoppa spam. Det kan ta lite tid och en hel del jobb, men det är bara att börja jobba. Använd inte grålistning, tack.

  1. Stoppa alla botnets. Skydda din hem-pc, och annan osäker utrustning från datorintrång.
  2. Se till att operativsystemstillverkarna hjälper till med punkt 1. Konsumentverk världen över ska inte se till att kunden köper antivirus, utan se till att operativsystemsleverantörerna levererar säkra system.
  3. Be din leverantör av e-post använda SPF och DKIM.Lagstifta ordentligt.
  4. Spendera pengar på forskning kring ytterligare tekniska spam-åtgärder. ASRG och andra tekniska forskargrupper verkar inte längre bry sig.

Något jag missat här?

Sedan kan vi ta itu med forum- och bloggspam.

En av de stora anledningarna till att “folk” i stor skala slutat bry sig om e-post-spam är, tror jag, till stor del beroende på att spam-filter har blivit riktigt bra. Men sätter man igång och mäter spam-flödet och ställer det mot legitim e-post så ser man lätt att det råder en viss obalans här. Orsaken till detta är enkel, det är lätt att tjäna stora pengar på att skicka spam. Och förhållandevis lätt och billigt att filtrera spam. Så incitamenten och pengarna för de som vill bekämpa spam saknas till stor del, samtidigt som de som skickar spam tjänar väldigt mycket.

Andelen spam är gigantisk, och växer fortfarande. Det är sorgligt att se att så lite händer. Det är möjligt att mätmetoderna går att förfina ytterligare så att man får riktigt bra grafer i eventuella rapporter, men det är viktigare att införa åtgärder så att man kan se en sjunkande trend när man mäter…

 Share!