Om Datasvammel

Om Patrik Wallström

Datasvammel är min blogg, där jag, Patrik Wallström, mest svamlar om dator-relaterade ämnen.

DFRI

Jag är engagerad i Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter, DFRI där jag för närvarande är ordförande.

Inom ramen för DFRI driver jag bl.a. översättningsprojektet Lillebror där jag försöker få folk att hjälpa mig med att översätta Cory Doctorows bok Little Brother.

Creeper

Creeper är ett projekt för att driva undervakning, eller sousveillance. Just nu är projektet något vilande. Jag startade Creeper i första rundan med debatten kring FRA:s övervakning av Internet.

Kontakta mig

Jag nås bäst på min e-postadress pawal@blipp.com

Se fler kontaktvägar under Kontakt.

Andra bloggar

Jag har mellan 2002 och 2016 varit anställd på IIS och därmed bloggat flitigt på deras blogg. Dessa inlägg hittar man här.