Vilka bloggar syndikeras?

Det hade varit roligt att ha med Linuxportalen på Planet Gnuheter eftersom det ändå postas en del intressant där. Tyvärr har de avböjt medverkan med anledningen att de inte vill synas i samma sammanhang som Copyriot och Piratbyrån. Varför vet jag inte, men min syn på saken är att jag vill få med alla sidor av debatten. Tyvärr måste jag säga, saknar BSA, IFPI och Antipiratbyrån bloggar, annars hade jag även tillfrågat dem. Men om ni läser detta, se det som en uppmaning att delta.

 Share!