Trafiken ökar igen

När Ipred-lagen trädde i kraft den 1:a april i år minskade plötsligt Internet-trafiken i Sverige (mätt på knutpunkter drivna av Netnod) betänkligt. Jag tittade på grafen nu igen och noterar att trafiken ökar stadigt. Vi får väl kanske se en normal kortare nedgång under semestermånaderna - men trenden är ju tydlig. Ipred har inte givit något vidare genomslag riktigt ännu.

Graferna hittar du hos Netnod.

 Share!