iops

MAC-adresser är personuppgifter?

Den här artikeln är skriven till ett annat forum och är skriven för DFRI:sräkning, men publicerades aldrig. En mobiltelefon med Wifi påslagen skickar ut en unik signal som går att avlyssna med enkel utrustning. Några som lyssnar på dessa signaler är Bumbee Labs, som byggt ett system kallat IOPS. Syftet med systemet är att mäta rörelsemönster i stadskärnor, och just nu testas det i Västerås och Borås. I systemet sparas telefonens unika identitet, den så kallade MAC-adressen, samt vilka platser den befunnit sig på och vid vilken tidpunkt.