Associationer kring HTTP

Min vän jgb associerar kring returkoder i HTTP:100 Continue200 OK206 Partial Content (halva inne?)300 Multiple Choices (vem skall jag välja?)303 See Other (nähä, inte med den personen, ok nästa!)305 Use Proxy (kondom på!)306 (Unused) (oskuld)400 Bad Request (nähädu, det vägrar jag göra!)401 Unauthorized (fel person, här blir det inget)402 Payment Required403 Forbidden (oj, lite väl ung!)405 Method Not Allowed (nix pix, inte så!)406 Not Acceptable (look at the size of that thing!)408 Request Timeout (äsch då, tappade lusten)409 Conflict (make up sex?)411 Length Required (va, det var en liten en!)412 Precondition Failed (sorry, inte upphetsad)413 Request Entity Too Large (look at the size of that thing!)415 Unsupported Media Type (eh, japaner?)416 Requested Range Not Satisfiable (jag ställer inte upp på allt du vill)417 Expectation Failed (orgasm? nähä…)502 Bad Gateway (inte DÄR!)503 Service Unavailable (doh!)Samt avslutar med vad som sägs om “200 OK”:GETHEADPOST TRACE

 Share!