Linux Genuine Advantage™

Det här var så roligt att jag höll på att ramla av stolen. Men det roligaste är att det är på riktigt, och att det finns en crack till eländet. Vad någon har gjort är dels webbsidan Linux Genuine Advantage™, men också ett program som fungerar precis som det gör i vissa proprietära system. Linux Genuine Advantage™ är ett program till Linux som ser till att du har en “genuin” kopia av Linux, och som pratar med en licensserver.

Detta skulle kunna vara en parodi på Windows Genuine Advantage.

 Share!