Blogga i ... felsäkert läge!

Nu har jag inte kört Windows på många år. Men jag upphör aldrig att förvånas över Microsofts påhittighet vad gäller säkerhet. Många är historierna om Microsofts storsatsningar på just säkerhet, och eftersom jag är lätt intresserad av just säkerhet så vill man ju hålla lite koll på vad världens mest populära applikationer kan och gör. Men veckans Microsoft-rekommendation fick mig att bli alldeles fnittrig, och det har inget med alkohol att göra.

Microsoft rekommenderar att man ska köra Word i felsäkert läge (“safe mode”). Word har nämligen “drabbats” (by design kan man väl förmoda) av någon form av sårbarhet som har föranlett Microsoft att ge ut en rekommendation, Microsoft Security Advisory (919637). Men för att drabbas måste man öppna Word med ett dokument innehållandes elakheter. Om man tänker efter lite kan man ju undra varför Word normalt körs i det så oerhört osäkra läget, om det nu finns ett säkert läge.

Jag ser fram emot den dagen då MSN-bloggskribenterna varnas för att skriva blogginlägg i “osäkert läge”. En känsla av trygghet infinner sig åtminstone när jag läser att Microsoft fortsätter att utreda sårbarheten.

 Share!