CuteoverloadAPTCHA

För att skydda innehåll eller på annat sätt verifiera att en användare på en webbtjänst är en människa så finn det en teknik som kallas CAPTCHA. Det står för Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Humans Apart. En klassisk CAPTCHA ser ut ungefär såhär: Uppgiften är att i en textruta skriva in de tecken som står i grafiken. För att en sådan CAPTCHA ska vara bra, och förhindra datorprogram från att lätt kunna analysera bilden så att man kan utföra automatiska attacker, så ska denna text vara i princip oläsbar. Ju mer oläsbar desto bättre skydd mot automatisk analys av innehållet.

Jag snubblade precis över en riktigt rolig, Cute Overload-inspirerad teknik, KittenAuth!

Den går ut på att bland en massa bilder på söta djur, klicka på de tre som är söta kattungar. Tekniken finns att testa här, och lyckas man identifiera kattungarna får man svaret OMG PONIES!!! YOU CLICKED 3 KITTENS!!!!!! Om detta skyddar bättre mot automatiska attacker låter jag vara osagt, men det känns spontant jobbigare för datorer att känna igen kattungar än alfabetet.

 Share!