wikipedia

Se Wikipedia-ändringar med Creeper

Inspirerat av WikiCreeperEditså har jag fått hjälp med att skapa en sida på Creeper som visar samma ändringar, men lite mer sammanställt, och förhoppningsvis mer användarvänligt. Sidan ligger nu uppe här: http://gnuheter.com/creeper/wikipediaSamtidigt har jag publicerat källkoden på Github, för lite mer tillgängliggörande för den som vill hjälpa till med ändringar och förbättringar. Jag föredrar att ändringar skickas som pull requests, men det går naturligtvis bra att skicka ändringar direkt till mig i e-post om man inte vill skylta med sitt namn.