humor

Nostalgi-varning

Jag grävde lite i mina arkiv, och hittade detta lilla citatklipp från sommaren 1994. Den borde vara lika klassisk som Ines Uusmans Internet-fluga. Det är Kerstin Hallert som intervjuar Anitha Bondestam, dåvarande generaldirektör för Datainspektionen. Förutom nedanstående har jag förträngt helt vad artikeln i övrigt handlade om.

Associationer kring HTTP

Min vän jgb associerar kring returkoder i HTTP:100 Continue200 OK206 Partial Content (halva inne?)300 Multiple Choices (vem skall jag välja?)303 See Other (nähä, inte med den personen, ok nästa!)305 Use Proxy (kondom på!)306 (Unused) (oskuld)400 Bad Request (nähädu, det vägrar jag göra!)401 Unauthorized (fel person, här blir det inget)402 Payment Required403 Forbidden (oj, lite väl ung!)405 Method Not Allowed (nix pix, inte så!)406 Not Acceptable (look at the size of that thing!